หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  แนวทางการทำงานของเรา

  บริการหลัก

  บริการอื่นๆ

  กรณีศึกษา

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

   

CR Management Consulting

บริการอื่นๆ

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร/การปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
  กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทไขว่คว้าให้ได้มา ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ CRMC สามารถนำเสนอกระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริษัทของท่านนอกเหนือจากนั้น ทีมงานของเรายังสามารถจัดการฝึกอบรมพนักงานให้ท่านได้เข้าใจและสามารถดำเนินตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
 • การฝึกอบรมในงาน
  ในกรณีธุรกิจเครื่องประดับ CRMC มีขีดความสามารถที่จะจัดสถานที่ให้พนักงานของท่านได้ฝึกอบรมในงานทุกกระบวนการของการผลิต (สถานที่ฝึกอบรมจะอยู่ในกรุงเทพ) เมื่อเราได้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุงของโรงงานท่านแล้ว หลักสูตรฝึกอบรมก็จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานของท่านได้พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถตามกระบวนการผลิตต่างๆ ในกรณีของธุรกิจอื่นๆ เรามีแผนการที่วางไว้ในอนาคตอันใกล้ที่จะจัดสถานที่ฝึกอบรมเช่นเดียวกับธุรกิจเครื่องประดับ
   
 • การฝึกสอน
  จากประสบการณ์กว่าทศวรรษที่ผ่านมา CRMC พบว่า การมีผู้ฝึกสอนทั้งที่เป็นลักษณะรายบุคคล และเป็นทีมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนระบบงานและองค์กรโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่าน ทุกวันนี้ธุรกิจมีการแข่งขันสูง การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทีมงานจึงเป็นสื่งที่มิอาจมองข้าม เพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมาย CRMC มีศูนย์ฝึกอบรมที่จังหวัดเพชรบุรี (ใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพ) หลักสูตรการพัฒนาทีมงานที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนต่างๆ นอกจากหลักสูตรทั่วไปแล้วเรายังได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่เกี่ยวข้องกัน การบริหารจัดการต่างวัฒนธรรมรองรับผู้เข้าอบรมที่ต้องทำงานกับชาวต่างชาติอีกด้วย
   
 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เราจะศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดส่งจากต้นน้ำไปสู่ยังปลายน้ำในมิติของกลยุทธ์บริษัท โครงสร้างและการจัดการ เมื่อกระบวนการจัดส่งได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพทุกข้อห่วงโซ่อุปทานก็จะเริ่มขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ ในหลายกรณี ระบบเทคโนโลยีสารสาสนเทศมีความจำเป็นที่ต้องนำมาพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
   
 • การสร้างเว็บไซส์องค์กรและการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
  ในโลกเทคโนโลยีปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตมีความสำคัญมากขึ้นในการแข่งขันธุรกิจ หากท่านมีความประสงค์จะสร้างเว็บไซส์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย จีน เยอรมัน และอังกฤษ ทีมงาน CRMC สามารถนำเสนอการออกแบบเว็บไซส์ได้อย่างมืออาชีพซึ่งจะสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของบริษัทและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างโดนใจ
   

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai