หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  แนวทางการทำงานของเรา

  บริการหลัก

  บริการอื่นๆ

  กรณีศึกษา

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

   

CR Management Consulting

บริการหลัก

 • การพลิกฟื้นธุรกิจ
  ความล้มเหลวชองบริษัททั่วไปอาจมีได้หลายสาเหตุ การวางแผนกลยุทธ์ที่ผิดพลาด การบริหารต้นทุนที่อ่อนแอ การขาดแคลนทรัพยากร การขาดการควบคุมกำกับที่มีประสิทธิภาพ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เราพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ในกรณีของการผลิต เราจะพบว่ากระบวนการต่างๆของขั้นตอนการผลิตยังขาดประสิทธิภาพ และยังให้เกิดประสิทธิภาพผลที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ ก้าวแรกที่ทีมงาน CRMC เข้าไปก็คือ หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ส่งผลถึงขั้นวิกฤต ด้วยมาตราฐานของเรา เราจะใช้เวลาไม่เกิน3วันในการจัดตั้งทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า แม้ว่าจะต่างสถานการณ์ ต่างปรากฎการณ์ ทีมงานของเราก็จะดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามกระบวนการอย่างเป็นสากล เพื่อได้ข้อสรุปของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทีมงานของเราก็จะทำเสนอต่อลูกค้าเพื่อตัดสินร่วมกันว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาใด ตั้งแต่การจัดตั้งทีมที่ปรึกษา การสรรหาผู้บริหารมากู้วิกฤตช่วงเปลี่ยนผ่านหรือการสรรหาผู้บริหารใหม่มาทดแทนคนเดิมที่ยังขาดประสทธิภาพ ทีมงานและลูกค้าจะต้องประเมินและตัดสินใจได้มีข้อสรุป แผนการปฏิบัติอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนก็จะถูกร่างขึ้นเพื่อพิจารณาและในที่สุดการลงมือกู้วิกฤตฟื้นฟูธุรกิจอย่างจริงจังจะเริ่มขึ้น
   
 • การประเมินมูลค่าธุรกิจ
  ความเชี่ยวชาญหลักที่ได้รับการยกย่องมาตลอดก็คือ การประเมินค่าธุรกิจทั้งในด้านทรัพย์สิน ผลประกอบการ และมูลค่าในด้านการสินค้าและชื่อเสียงของบริษัท เราจะตรวจสอบบริษัทในด้านตราสินค้าและชื่อเสียงของบริษัท เราจะตรวจสอบบริษัทอย่างละเอียดทุกขั้นตอน นับจากบรรทัดแรกของธุรกิจจนถึงบรรทัดสุดท้าย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สู่การพัฒนาปรับปรุงบริษัทในอนาคต
   
 • การซื้อและควบรวมกิจการ
  หากท่านมีความสนใจที่จะซื้อหรือควบรวมธุรกิจ เรามีข้อเสนอที่ท่านยากจะที่ปฏิเสธได้ต่อการซื้อหรือควบรวมธุรกิจ ข้อเสนอของเรามักเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของท่าน
   
 • การบริหารโครงการ
  หากบริษัทของท่านกำลังอยู่ในระหว่างขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว โครงการต่างๆอาจต้องสะดุดเพราะท่านขาดผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่จะบริหารโครงการต่างๆเหล่านั้นได้ CRMC มีทีมงานที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถบริหารงานได้ทันทีและบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทของท่านกำหนด
   
 • การดำเนินการด้านกฎหมายและภาษี
  CRMC จะดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในกรณีที่มีการควบรวมบริษัทไม่ว่าในประเทศไทยหรือประเทศจีน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกฎหมายและภาษีอากรต่างๆจะไม่เป็นอุปสรรคในธุรกรรมการควบรวมกิจการแต่อย่างไร เรามีนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญในทุกด้านทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ตลอดจนข้อปฏิบัติของอนุโญตุลาการและการไกล่เกลี่ยหากมีข้อพิพากษา จากประสบการณ์กว่าทศวรรษ CRMC ได้พัฒนาแนวทางที่จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วเอเซียซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าทุกคนตลอดมา
   
 • การวางแผนธุรกิจ
  ปัจจัยสำคัญก้าวแรกของธุรกิจที่นำไปสู่ความสำเร็จปัจจัยหนึ่งก็คือการวางแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ จากประสบการณ์ของเรา เราได้เรียนรู้และสรุปเป็นบทเรียนถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวของธุรกิจในเอเซีย หากท่านคิดจะมีธุรกิจใหม่หรือดำเนินการธุรกิจอยู่แล้ว เราจะช่วยชี้แนะให้ท่านในการร่างแผนธุรกิจที่ดีและทิศทางในการขยายธุรกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสม
   
 • การวางแผนการตลาด
  งบประมาณทางการตลาดจะถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อบริษัทของท่านมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและแนวนโยบายทางการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยประสบการณ์ของ CRMC เราเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะส่งเสริมให้ท่านไปสู่ตลาดเป้าหมายที่เหมาะสมและด้วยกลยุทธ์ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไม่ผิดพลาด
   

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai