หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  แนวทางการทำงานของเรา

  บริการหลัก

  บริการอื่นๆ

  กรณีศึกษา

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

 

CR Management Consulting

แนวทางสู่การแก้ไขปัญหา

 • ทีมงานที่ปรึกษา
  แม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่บริหารจัดการในปัจจุบันจะเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม แต่ในบางช่วงสถานการณ์ ท่านอาจมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือในบางด้าน อาทิ เช่น การวางแผนทางการตลาด การพัฒนากระบวนการการปฏิบัติคนให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ทีมงานที่ปรึกษาของเราจะสามารถช่วยให้ท่านได้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการได้
   
 • ผู้บริหารช่วงเปลี่ยนผ่าน
  เนื่องจากผู้บริหารที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพดีพอ บริษัทของเราสามารถจัดหาบุคคลากรที่มีประสบการณ์มาดูแลแทนในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งผู้บริหารคนนี้จะมากำกับดูแลและรับผิดชอบงานต่างๆของบริษัท และอาจจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการงานบางอย่างเท่าที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้บริหารที่มารับผิดชอบต่อสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
   
 • การสรรหาบุคคลากรระดับผู้บริหาร
  ในกรณีที่บริษัทของท่านต้องการผู้จัดการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งมาทดแทนบุคคลากรที่ออกไปทางเราก็สามารถที่จะคัดเลือกสรรหาบุคคลากรในระดับต่างๆให้ท่านพิจารณาได้อย่างเหมาะสมและทันกาล บุคคลากรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะเติบโตในสายอาชีพที่เชี่ยวชาญ

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai