หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  กรณีศึกษา

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

   

CR Management Consulting

CR Management Consulting

CRMC เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรามีความเชี่ยวชาญการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภาษี รวมทั้งการบริหารจัดการภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แนวทางการทำงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะนำลูกค้าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางที่บริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติมาจัดตั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ผู้บริหารบริษัทย่อยเหล่านี้มักจะประสบปัญหาในหารบริหารจัดการที่แตกต่างจากบริษัทแม่ บริษัทของเราสามารถนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีหลากหลาย และด้วยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนสามารถมาบริหารจัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สำเร็จบรรลุผลได้ในภาวะสถานการณ์ที่จำเป็น อาทิ เช่น ในบางอุตสาหกรรม เราสามารถจัดหาที่ฝึกงานในสถานที่จริงได้ ขณะเดียวกัน เราก็ยังสามารถจัดหาทีมงานที่สามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา

ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนกลาง จีนกวางตุ้ง เยอรมัน อังกฤษ รวมทั้งภาษาไทย

เราทำได้ ด้วยศักยภาพ ความมั่นใจ และมุ่งผลสัมฤทธิ

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai