หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  แนวทางการทำงานของเรา

  บริการหลัก

  บริการอื่นๆ

  กรณีศึกษา

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์Cr Management Consulting

บริการที่ลูกค้ามักเรียกใช้

  • บริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศจีนไม่สามารถทำผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่บริษัทแม่ในต่างประเทศ

  • โรงงานผลิตของลูกค้าไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนด ทั้งในเรื่องของเวลาและคุณภาพ

  • ลูกค้าต้องการให้พัฒนาปรับปรุงบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศด้วยแผนระยะยาว และด้วยเทคโนโลยีการจัดการที่เป็นมาตราฐานสากล

  • บริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศประสบปัญหาในการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศจีน

  • จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศจีน

  • เลิกหรือปิดกิจการบริษัทลูกที่อยู่ในประเทศไทยหรือประเทศจีน

  • การสรรหาผู้บริหารบริษัทลูกในประเทศไทยหรือประเทศจีนแทนที่คนเดิม

  • ลูกค้ามีโครงการที่สำคัญและเร่งด่วนที่ต้องจัดทำ และร้องขอให้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์มาสนับสนุน

  • ลูกค้าต้องการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเสรีทางการค้าเอเซียนกับประเทศจีน (FTA Asean-China)

Info

 แนวทางสู่การแก้ไขปัญหา

- ทีมงานที่ปรึกษา
- ผู้บริหารช่วงเปลี่ยนผ่าน
- การสรรหาบุคคลากรระดับผู้บริหาร

 บริการหลัก

- การพลิกฟื้นธุรกิจ
- การประเมินมูลค่าธุรกิจ
- การซื้อและควบรวมกิจการ
- การบริหารโครงการ
- การดำเนินการด้านกฎหมายและภาษี
- การวางแผนธุรกิจ
- การวางแผนการตลาด


 บริการอื่นๆ

- การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
- การปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
- การฝึกอบรมในงาน
- การฝึกสอน
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การสร้างเว็บไซส์องค์กรและการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai