หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  กรณีศึกษา

  กรณีที่ 1

  กรณีที่ 2

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

   

CR Management Consulting

กรณีศึกษา

  • กรณีที่ 1
    บริษัทผลิตเครื่องประดับขนาดกลางประสบปัญหาไม่สามารถส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ตามกำหนดนัดหมายและไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้เป็นที่พอใจไม่ได้

  • กรณีที่ 2
    โรงงานผลิตเครื่องหนังที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ประสบปัญหาไม่สามารถส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ตามกำหนดเวลา และ มาตรฐานที่ตกลงกันไว้

ข้อสรุป

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เป็นศักยภาพอันโดดเด่นของ CRMC เราจะส่งมอบข้อเสนอเท่าที่จำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาแก่ลูกค้า แต่เป็นข้อเสนอที่เหนือมาตราฐานทั่วๆไป แนวทางขั้นต้นเราจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ปัญหา จากนั้น แนวทางการปรับปรุงแก้ไขก็จะกระทำร่วมกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ การจะใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่ง นับตั้งแต่ การใช้บริษัทที่ปรึกษา หรือ การใช้ผู้บริหารมาจัดการช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือ การสรรหาผู้บริหารใหม่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระดับของวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ สิ่งที่ต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้อเสนอต่างๆก็คือการเลือกแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลถึงความสำเร็จในอนาคต

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai