หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  กรณีศึกษา

  กรณีที่ 1

  กรณีที่ 2

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

 

 

CR Management Consulting

กรณีที่ 2

โจทย์
โรงงานผลิตเครื่องหนังที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ประสบปัญหาไม่สามารถส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ตามกำหนดเวลา และ มาตรฐานที่ตกลงกันไว้

ข้อเสนอของเรา
จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ เราพบว่าแม้ว่าผู้จัดการโรงงานมีประสบการณ์จากการบริหารจัดการมาก่อน แต่ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กระบวนการงานต่างๆไม่ซับซ้อนเหมือนธุรกิจปัจจุบันซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว CRMC จึงเสนอว่าควรหาผู้บริหารที่จะมาชั่วคราวเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงานต่างๆใหม่ ก่อนที่จะส่งต่อให้แก่ผู้บริหารท่านเดิม ซึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือนภาระกิจที่ได้รับมอบหมายก็เสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดการคนเดิมก็สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกระบวนการจัดการใหม่

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai