หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  กรณีศึกษา

  กรณีที่ 1

  กรณีที่ 2

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

  

CR Management Consulting

กรณีที่ 1

โจทย์
บริษัทผลิตเครื่องประดับขนาดกลางประสบปัญหาไม่สามารถส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ตามกำหนดนัดหมายและไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้เป็นที่พอใจไม่ได้

ข้อเสนอของเรา
เริ่มโดยการวิเคราะห์บริษัทอย่างละเอียด ผลวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการวางแผนการผลิต หล่อชิ้นงาน และแต่ง/ขัด ทำให้โรงงานต้องเสียเวลาในการแก้ไขซ่อมแซมชิ้นงานมาก เรายังสังเกตุเห็นว่า โรงงานยังขาดการสื่อสารทำความเข้าใจกับบริษัทแม่ที่เยอรมันอีกด้วย CRMC จึงเสนอให้ใช้บริการที่ปรึกษาผู้บริหาร เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่บริหารโรงงานทำงานได้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดอุปกรณ์ / เครืองมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหา ขั้นตอนต่อไป CRMCได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการวางแผนการผลิต พร้อมกันนั้นเราได้เสนอให้พนักงานฝึกงานด้านการหล่อชิ้นงาน แต่งและขัด ที่หน้างานจริง ทำให้เห็นผลที่ตามมาอย่างรวดเร็วคือ ปริมาณที่ต้องซ่อมแซมลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน รวมถึงฝึกให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ หลังจากนั้นเพียง 3 เดือนเราก็สามารถแก้ปัญหาให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าได้

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai