หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บริการ

  กรณีศึกษา

  ข้อมูล

  ภูมิหลัง

  ความชำนาญ

  โปรไฟล์

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

  

CR Management Consulting

โปรไฟล์ลูกค้าที่ผ่านมา

กว่าครึ่งของลูกค้าที่ CRMC มาจากธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจเครื่องประดับ ธุรกิจนาฬิกา และธุรกิจเครื่องหนัง ที่เหลือก็จะเป็นธุรกิจภาคบริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินต่างๆ

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai