หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  เราเป็นใคร

  เราทำงานอย่างไร

  สำนักงาน

  บริการ

  กรณีศึกษา

  ข้อมูล

  สมัครงาน

  ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซส์

 


เราทำงานอย่างไร

โดยทั่วไปขั้นตอนแรกของการเริ่มงาน เราจะเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและธุรกิจของลูกค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะประกอบด้วยผู้อำนวยการโครงการเป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการประจำประเทศนั้นๆ (ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้) และผู้ชำนาญการในธุรกิจที่บริษัทลูกค้าดำเนินการ ทันทีที่การวิเคราะห์และหาข้อสรุปของปัญหาได้อย่างแน่ชัด เราจะนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาธุรกิจโดยแบ่งเป็นโมดูลย่อยๆ เพื่อที่ลูกค้าจะได้พิจารณาถึงความจำเป็นในแต่ละโมดูลค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจึงขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความยากง่ายของปัญหา การนำเสนอเป็นลักษณะนี้ จึงเป็นการแสดงถึงความจริงใจและความซื่อสัตย์ของบริษัทที่มอบสู่ลูกค้า

CR Management Consulting

 

 

Info

Copyright
CR Management Consulting
All rights reserved

 

English Deitsch Chinesisch Thai